Kamerans historia

Det har aldrig tidigare varit så enkelt att frysa ett ögonblick som idag. Efter århundraden av experiment kan kameran fånga allt från en flygande fågel till en springande leopard. Den mobila kameran har gett människor världen över möjlighet att spara viktiga ögonblick. I många fall används kameran i yrkesprofessionella sammanhang, allt från marknadsföring till naturstudier. Människor har under all tid av existens försökt att avbilda verkligheten på olika vis och långt bak i tiden kan det liknas vid grottkonst. Långt senare blev konstnärerna allt fler och under tusentals år har de jobbat i timmar med att verkställa ett porträtt eller en målning av naturen. En bild som idag skapas digitalt på mindre än en sekund.

Hundratals år av teknisk utveckling

Under 1500-talet använde sig konstnärer av en lådkamera som man kallade för camera obscura vilket på svenska betyder mörkt rum. En litet hål i lådan användes till att släppa in ljus för att lysa upp en mörk vägg mittemot. På samma sätt fungerar även dagens moderna kamera där lådan liknas det som idag kallas kamerahus och bilden skapas genom ett ljuskänsligt medium i form av en film eller sensor. Under århundraden hade man varit medveten om att en lins kunde avbilda ett motiv på en mörk bakgrund, men en problematik som man tampats med var att man aldrig lyckats behålla motivet i bild. Det äldsta fotografiet som man hittat är taget av fransmannen Joseph Nicéphore Niépce på 1820-talet. Vid den tiden kunde det ta 20 minuter för en kamera att producera ett fotografi vilket ofta ledde till att bilden blev suddig då objektet behövde vara stilla i fokus under hela processen. Tekniken som Niépce använde kallades för heliografi. Med hjälp av en tennplåt, asfalt och lavendelolja fick han senare fram en bild på utsikten av hans arbetsrum. Plåten lades i solljus för exponering vilket tog honom åtta timmar. I årtionden efter Niépce’s experiment har nya metoder används till att framkalla fotografier och år 1961 skapades den första bilden i färg av fysikern JC Maxwell.

Kodak 1970’s

Den första digitalkameran som gjordes skapades under nästkommande årtionde, på 1970-talet och vägde då 3.6 kilo. Kameran kunde då fotografera med omkring 0,01 megapixel. Cirka femton år senare, på 1990-talet introducerades digitalkameran för första gången på marknaden och varpå utvecklingen stegvis löpt på framåt. Under omkring samma period presenterades mobiltelefonen på den globala marknaden. De flesta mobiltelefoner som finns idag är utrustade med en inbyggd lins för fotografering och kameratillverkarna har i takt med detta ökat sina utbud.

Kamerans roll bland yrkesgrupper

Kameran har i många fall fått stor betydelse för många inom Sveriges olika yrkesgrupper. Inom sjukvården används den flitigt på olika vis vilket underlättar och möjliggör för svensk sjukvård. Även inom polisiära uppdrag spelar kameran en viktig roll. Under 2015 utrustades den första polisbilen med Automat Number Plate Recognition-system som används för att kontrollera uppgifter om samtliga bilar som blir registrerade i systemet. Vid polisbilens instrumentpanel sitter en kamera som läser av registreringsnummer på andra fordon vilket därigenom poliserna direkt får information om det registrerade fordonet från Transportstyrelsen. Vilket inflytande kameran kommer ha på Sveriges framtid är svårt att avgöra men en sak är säker, det är ett starkt växande tekniskt område.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2020 AK Foto

Tema av Anders Norén