Fotografins historia

Fotografins historia är lång och sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet, då man hade s k camera obscura. Det var ett litet hål i en vägg som kastade en upp- och nedvänd bild av landskapet utanför på den motsatta väggen i ett mörklagt rum. 1544 publicerade holländaren Fricius den första bilden med en camera obscura, men han visste inte hur man skulle fästa bilden på något material. I dag är tekniken avancerad och vi tar enkelt digitala bilder med våra mobiltelefoner.

1800-talet

 Den första prototyp för 1800-talets spegelreflexkameror utvecklades redan 1685 av tysken Johan Zahn som gjorde en slags spegelreflex till sin camera obscura.Fransmannen Joseph-Nicéphore Niépce lyckades 1826 ta fram en teknik där han blandade flera ämnen, däribland pulveriserad asfalt och lavendelolja, till en ljuskänslig vätska. Vid exponering i solljus blev asfalten hård och olöslig, men löslig på de mörka partierna; detta gjorde att man kunde tvätta bort det med terpentin och olja. Bilden trädde på så vis fram och blev historiens allra första bevarade fotografi, en s k heliographie, ”solteckning”.Engelsmannen William Henry Fox Talbot experimenterade med silversalter som var ljuskänsliga. Exponeringstiden var “bara” en halvtimme jämfört med Niépce’s teknik som tog 8 timmar. Fototekniken för ett s k kalotypi gav även ett negativ liksom den teknik fotografer har använt sig av ända fram tills den digitala tekniken kom. Dagerrotypi, eller dageurrotypie, utvecklades av fransmannen Louis Jacques Mandé Daguerre som fortsatte i Niépce’s fotspår. Av en slump upptäckte han att kvicksilverångorna från en trasig termometer förbättrade bilderna avsevärt. Detta var revolutionerande och trots att kvicksilver är hälsofarligt så spreds tekniken världen över.

Fotoplåtar och filmrulle

Fotoplåtarna var omständliga att ha med ut vid fotografering, varvid Richard Leach Maddox utvecklade s k torrplåtar. Detta innebar att man förberedde plåtarna innan man gick ut med kameran. Amerikanen Georg Eastman utvecklade detta så att man kunde vänta med framkallningen till senare. Detta gav så bra resultat att han började producera torrplåtar och startade företaget Kodak. En annan banbrytande uppfinning var att tillverka en flexibel, ljuskänslig gelatinfilm som kunde rullas ihop inne i kameran. Eastman blev enormt framgångsrik med även biograffilm och röntgenfotografering på meritlistan.

1900-talet

Goro Yoshida Canon grundare

Under första världskriget skapades den sedermera berömda Canon av en japan, Goro Yoshida, som tog efter de europeiska tillverkarna. Senare, efter kriget, började flera ingenjörer och fotografer att utveckla de lite mindre kamerorna, bl a så blev objektivet bättre. Intresset för foto växte sig större när även dagstidningarna kunde använda sig av högkvalitativa bilder. Det lanserades flera märken varav den bästa kameran var Leica, med ett filmformat på 35 mm. När andra världskriget bröt ut var det många små kameror som kunde dokumentera vad som hände.Parallellt med utvecklingen i Europa växte fotoindustrin i Japan. Goro Yoshida på Canon kunde inte tillverka objektiven själv, så han köpte dem från fabriken Nikon. Vid denna tid producerade inte Nikon alls kameror. Det var först senare som dessa två blev konkurrenter.

Efterkrigstiden fram till våra dagar

Även om Japans fotoindustri avancerade kunde de inte konkurrera ut Leica, kameran som tog högkvalitativa foton. 1948 lanserades den svenska kameran Hasselblad och den blev mycket populär bland proffsfotograferna under lång tid framåt. Även Kodak avancerade sin teknik med kompaktkameran Instamatic 1963. På detta sätt har fotografins historia utvecklats fram till den digitala fototekniken.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2020 AK Foto

Tema av Anders Norén