Junior SM klättring i Bollhuset 130413

www.akfoto.se

Copyright © Anders Kjaersgaard 2013